Měření teplot v díle kutru Kilia

    U některých strojů kutrů Kilia jsme se setkali s konstrukční vadou při měření teploty v díle. Jedná se o nestandardní zapojení snímače teploty do analogových vstupů řídícího CPU. Vzniká tím velký rozsah kolísání teploty ( v praxi jseme se setkali s kolísáním  + / -  6  C ) což je pro výrobu příliš velký rozsah nepřesnosti (na úkor kvality výrobků). Tento problém jsme vyřešily přídavným modulem pro měření teploty a úpravou programu pro výpočet teploty. V případě zájmu o vyřešení této technické chyby nás s důvěrou kontaktujte.